Warsztaty w Spółdzielni: Atomic Improv with Dan Seyfried

Szczegóły

Data i godzina Luty 28 '18
Miejsce
Centralna Spółdzielnia Komediowa
Dodał: Centralna Spółdzielnia Komediowa

Opis

ENGLISH BELOW! :)
Serdecznie zapraszamy improwizatorów i aktorów z całej Polski na wyśmienity 3-godzinny warsztat z francuskim improwizatorem Danem Seyfriedem z występującej na całym świecie grupy La Carpe Haute.

Czy często czujesz, że nie możesz wyrazić ciałem tego, co chcesz? Czy Twoje sceny to głównie „gadające głowy”? Czy Twój „object work” woła o pomstę do nieba? W takim razie świetnie trafiłeś! „Atomic improv” to warsztaty zorientowane na ruch i działanie, a Dan jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych improwizatorów w Europie właśnie dzięki swoim spektaklom nastawionym na fizyczność. 

Warsztaty prowadzone w języku angielskim. Do udziału w warsztatach wystarczy podstawowa znajomość języka.

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Koszt: 120 zł
Warsztaty odbywać się będą w Warszawie 28.02.2018.
18:00–21:00
Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres: warsztaty.spoldzielnia@gmail.com w tytule wpisując: "Warsztaty Dan Seyfried"

Forma zgłoszenia:
Tytuł warsztatów:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres mailowy:

Po wysłaniu maila otrzymacie informację, czy są jeszcze miejsca na warsztatach, numer konta, na które należy zrobić przelew, oraz wszelkie niezbędne informacje. 

UWAGA! Samo wzięcie udziału w wydarzeniu facebooka nie gwarantuje udziału w warsztatach.

Liczba miejsc ograniczona! ;)

------------------------------------------------------
Szczegółowe informacje o warsztatach
------------------------------------------------------
Dan Seyfried
Dan zajmuje się teatrem od 20 lat. Improwizacji zaczął uczyć się 10 lat temu w Strasburgu u Marko Mayerla. Występował z wieloma grupami, w tym także z Theatre de L'Oignon. Od kilku lat regularnie bierze udział w festiwalach w całej Europie, nie tylko występując w spektaklach improwizowanych, lecz także ucząc się od najlepszych improwizatorów na świecie, takich jak Keith Johnstone, Patti Stiles czy Lee White. Od 2015 roku zajmuje się techniką Meisnera u Keitha Farqhara. Od 2012 roku występuje w La Carpe Haute – teatrze improwizacji docenianym na całym świecie za swoją fizyczność i pracę z przestrzenią.

ATOMIC IMPROV
Wszyscy składamy się z cząsteczek, które nieustannie oddziałują na siebie. Przez większość czasu wiemy, co się wydarzy, ale czasem to niespodzianka! Co by było, gdyby nasze spektakle takie były? Bez myślenia, tylko instynktowne reagowanie. Na warsztatach będziemy trenować działanie. Tylko działanie. Będziemy eksperymentować i zobaczymy, co się stanie, skupiając się na pracy z ciałem i reakcjach emocjonalnych. Na początek zajmiemy się z góry ustalonymi reakcjami i czerpaniem z nich przyjemności. I krok po kroku pozwolimy sobie na coraz więcej wolności i zaskoczenia! Jak naukowcy, którzy spodziewają się, że może wydarzyć się wszystko – od zmiany koloru po wybuch!
---------------------------------------
ENGLISH:

We would like to invite you all to a splendid 3 hour workshop with Dan Seyfried, a member of La Carpe Haute – a french improv group that's touring all over the world.
Do you often get the feeling that you can't express yourself with your body? Are you stuck in "talking heads" scenes? Is your "object work" crying for help? Then you're in the right place! "Atomic improv" is strictly focused on movement and action, and Dan is one of the most recognizable improvisers in Europe when it comes to physicality based shows.

Workshops would be in English.

Cost of workshops is 120 zł for 3 hours.

Workshops would take place in Warsaw 28.02.2018

Please send your application to this e-mail address: warsztaty.spoldzielnia@gmail.com in title "Workshops with Dan Seyfried"

Form of application:
Workshops title:
First name and last name:
Phone number:

As soon as we get your e-mail, we will send you all the necessary information. Remember that joining the Facebook event doesn't guarantee a place in workshops!

Happy to see you soon!

------------------------------------------------------
ABOUT DAN
------------------------------------------------------
Dan Seyfried

Dan practises the theater for 20 years. He began to study improv 10 years ago in Strasbourg in particular with Marko Mayerl. He was part of several groups in Strasbourg including Theatre de L'Oignon. Since a few years, he participate regularly in diverse European festivals, playing shows in English and studying with teachers from the whole world, as Keith Johnstone, Patti Stiles or Lee White. He trains also to the Meisner technic since january 2015 with Keith Farqhar. In other significant events, Dan participated in the marathon of the improv (accumulated 193 hours, 24 hours a day during 7 days) with Inédit Théâtre in 2011 and coached a French team in 2014 and 2015. Dan adores all the types of improv, whether it is short, long or free form, as we see on stage the connection between the partners and the pleasure to play. He is now and forever a member of La Carpe Haute, a professional group he created in 2012 with his best friends. Last but not least, he is very grateful when we pay him some drinks!
------------------------------------------------------
ABOUT WORKSHOPS
------------------------------------------------------
ATOMIC IMPROV
We are made of molecules. They react to each other, they have no choice. Most of the time, we know what will happen, but sometimes, it's a surprise! What if our way of playing would be like that? Without thinking but just doing because we know what we have to do...or not! In this workshops, we'll train to do. Just do. Experiment and see what happens, essentially through body movement and emmotionnal reactions. First, we'll train to react in a predetermined way and have fun with that. And step by step, letting ourselves to be more and more free and surprised! Like a scientist, expecting anything, from a color change to an explosion! 

 
Poleć w serwisach: